โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1ใบลาพักผ่อน-ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร2020-12-29 11:52:17
2แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน2020-12-29 11:43:15
3ใบ Consent Form สำหรับผู้ขอประวัติการรักษาเพื่อใช้ในการส่งต่อระบบ H4U2020-04-23 09:31:05

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @