โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

อนุมัติแผนงบค่าเสื่อม ปี 2564

อนุมัติแผนงบค่าเสื่อม ปี 2564

อนุมัติแผนงบค่าเสื่อม ปี 2564

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   อนุมัติค่าเสื่อมระดับเขต10%ปี2564.pdfอนุมัติค่าเสื่อมระดับจังหวัด20%ปี2564.pdfอนุมัติแผนค่าเสื่อมสปส.ชยางกูรปี2564.pdf ]

: 28 มกราคม 2021 : Admin 106

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @