โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศร่างวิจารณ์ ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรับรองผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19" วันที่ 3-7 พฤษภาคม 2564

ประกาศร่างวิจารณ์ ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรับรองผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19" วันที่ 3-7 พฤษภาคม 2564

ประกาศร่างวิจารณ์ ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรับรองผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19" วันที่ 3-7 พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   1.ร่างประกาศ e-bidding ประกวดราคาข้างปรับปรุงหอผ.pdf2.ร่างขอบเขตงานTOR.pdf3.บก01.pdf4.แบบรูปรายการปรับปรุงหอผู้ป่วย COVID-19.pdf5.ราคากลาง ปร4-5-6.pdf ]

: 3 พฤษภาคม 2021 : Admin 67

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @