โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ จ้างเหมา จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ จ้างเหมา จำนวน 2 อัตรา

โรงพยาบาลโขงเจียม ได้เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ จ้างเหมา จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ จ้างเหมา.pdf ]

: 3 สิงหาคม 2021 : Admin 133

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @