โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ลูกจ้างรายเหมา (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ลูกจ้างรายเหมา (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ลูกจ้างรายเหมา (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   เอกสาร 62.pdf ]

: 5 สิงหาคม 2022 : Admin 88

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @