โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว ตำแน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   พนักงานบริการ.pdfพยาบาลวิชาชีพ.pdf ]

: 10 กุมภาพันธ์ 2023 : Admin 662

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @