โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

แนวประฎิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2566

แนวประฎิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2566

แนวประฎิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   2023-03-14 (ประกาศ).pdf ]

: 14 มีนาคม 2023 : Admin 21

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @