โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   เอกสาร 3.pdf ]

: 10 เมษายน 2023 : Admin 4372

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @