โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

คณะกรรมการ/รายงานการประชุม

boardha

boardha
ทีมนำ (Lead Team)
ทีมนำด้านคลินิกบริการ ( PCT )
ทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ( IC )
ทีมบริหารความเสี่ยง ( RM )
ทีมสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย ( ENV )
ทีมบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( HRD )

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @