โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศผลสอบคัดเลือก ลูกจ้างรายเหมา (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศผลสอบคัดเลือก ลูกจ้างรายเหมา (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศผลสอบคัดเลือก ลูกจ้างรายเหมา (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ประกาศผลสอบ.pdf ]

: 29 สิงหาคม 2022 : Admin 305

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @