โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ITA รพ.โขงเจียม

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

"โรงพยาบาลโขงเจียม" ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

(UBPH Together Against Corruptoin) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗no gift policy

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @