โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ประกาศ พกส.พนักงานพิมพ์.pdf ]

: 10 พฤษภาคม 2023 : Admin 261

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @