โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศผล การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศผล การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศผล การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ประกาศผลสอบ พขร.pdf ]

: 29 พฤศจิกายน 2023 : Admin 8147

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @