โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

>> แผนจัดซื้อยาปี 67
>> แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ปี 67
>> แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรมปี 67
>> แผนจัดซื้อวัสดุวิทย์ปี 67
>> แผนจัดซื้อวัสดุเภสัชกรรมปี 67

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ]

: 27 ธันวาคม 2023 : Admin 277

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @