โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI) โรงพยาบาลโขงเจียม โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI) โรงพยาบาลโขงเจียม โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI) โรงพยาบาลโขงเจียม โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้าง.pdf ]

: 9 มกราคม 2024 : Admin 266

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @