โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding จ้างก่อสร้างอาคารคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI) โรงพยาบาลโขงเจียม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 - 15 ธันวาคม 2566

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding จ้างก่อสร้างอาคารคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI) โรงพยาบาลโขงเจียม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 - 15 ธันวาคม 2566

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding จ้างก่อสร้างอาคารคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI) โรงพยาบาลโขงเจียม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 - 15 ธันวาคม 2566

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลินิกระบบ.pdf2. ปร4.pdf3. ปร6.pdf4. ปร5.pdf5 บก01.pdf ]

: 29 พฤศจิกายน 2023 : Admin 330

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @