โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศ รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศ รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด ตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   เอกสาร 13.pdf ]

: 20 กุมภาพันธ์ 2024 : Admin 676

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @