โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   แพทย์แผนไทย.pdf ]

: 11 มีนาคม 2024 : Admin 1259

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @